Фирмен спортдейности

дърпане на въже


Баскетбол


Пинг понг
Годишна среща
Противопожарно учение

През 2019г


През 2020г